dimarts, 5 de juny de 2012

Benvinguts a l'Escola Verda Josep Carner

El treball per fer del nostre Centre una escola ecològica i sostenible va començar el curs 1990-91, amb l’aprovació d’un acord de Claustre per fer servir únicament paper reciclat en el treball escolar. Aquest acord es va començar a aplicar immediatament a l’etapa de primària.
Paral·lelament es va posar en funcionament la recollida selectiva de paper usat, dins del marc del programa de recollida selectiva de la Diputació de Barcelona.
El curs 2000 – 01 es va aconseguir, finalment, que l’acord de Claustre sobre el paper reciclat s’apliqués a tot el Centre.
A partir d’aquí s’inicia un treball, que ha durat anys, per a que l’escola sigui ecològicament sostenible al màxim de les seves possibilitats. Aquest treball, que ha de ser renovat i ampliat periódicament, té com a fonament un treball educatiu en tres eixos: reducció en la generació de residus i control en la seva gestió, estalvi d’aigua i estalvi energètic. El que segueixen són una selecció de documents útils, elaborats en el propi centre, per tal mantenir-lo i renovar-lo.Com que a l’escola sempre hi ha hagut preocupació pels temes ambientals i, des de fa anys treballem perquè els nostres nois i noies aprenguin a conèixer i respectar el seu entorn , al novembre de 2008 la nostra escola va rebre el distintiu d’Escola Verda mitjançant una resolución conjunta dels departaments d’Ensenyament i de Medi Ambient, atenent a les característiques i als mèrits de la nostra feina en Educació Ambiental.
La xarxa Escoles verdes inclou aquells centres que treballen a favor del medi ambient, dissenyant plans d’actuació en funció de les seves possibilitats. És un programa dissenyat pels departaments d’Ensenyament i Medi Ambient de la Generalitat i té com a objectiu principal consolidar una conducta més respectuosa amb el medi ambient.
Des de fa anys al nostre centre treballem els següents aspectes ambientals:
  • Recollida selectiva dels residus (Paper, plàstic, piles i orgànic)
  • Reducció del paper d’alumini als esmorzars (campanya de la carmanyola)
  • Reutilització dels llibres de text
  • Utilització de paper reciclat. L’ús del paper per les dues cares
  • Substitució de les tovalletes de paper per tovalles de roba.
  • Estalvi energètic
  • Aixetes amb polsador temporitzat
  • L’hort
  • El compostatge
L’objectiu de totes aquestes accions és fer dels nostres alumnes uns futurs ciutadans que respectin el medi ambient i es comprometin amb la construcció d’una societat sostenible.


 ESTALVI ENERGÈTIC: IMATGE DEL NINOT “PUNXETES” SITUAT ALS INTERRUPTORSESTALVI ENERGÈTIC: IMATGE DEL NINOT “PUNXETES” SITUAT A LES PORTES